Автокаско


Застраховка Автокаско осигурява застрахователна защита на Вашето МПС. Покрити рискове могат да бъдат:

 • кражба или грабеж
 • пътно-транспортни произшествия, включително щети причинени в паркирано състояние
 • злоумишлени действия на трети лица
 • пожар и експлози и природни действия

Застраховката може да покрива част или всички от горепосочените рискове в зависимост от нуждите на клиента.

Покрити рискове:

 • Кражба  и грабеж на цялото ППС; нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом; кражба чрез взлом на стационарно монтирано радио оборудване
 • Умишлен палеж или взривяване
 • Грабеж на цялото ППС
 • Пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на ППС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора/вкл. в паркирано състояние/. Отваряне на капак или врата по време на движение
 • Пожар и/или експлозия по време на експлоатация на ППС
 • Природни бедствия
 • Авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации
 • Злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали

Покрити рискове

 • Пожар и/или експлозия по време на експлоатация на ППС
 • Природни бедствия
 • Авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации
 • Злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали
 • Пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на ППС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора/вкл. в паркирано състояние/. Отваряне на капак или врата по време на движение.

Покрити рискове

 • Пожар и/или експлозия възникнали по време на експлотация на ППС
 • Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъж, наводнения, морски вълни, падане върху ППС  на снежна маса, ледени късове, твърди тела, предмети, дървета и клони

Покрити рискове

 • кражба и грабеж на цялото ППС

ХИТ каско е пълно каско, при което заплащате 35% по-малко. С прилагане на авансов бонус за липса на щети, ЗД “БУЛ ИНС” АД дава възможност на своите клиенти, които се чувстват уверени водачи и добри стопани на ППС, при липса на заведени щети през времетраенето на сключения застрахователен договор, да се възползват от реално допълнително намаление на дължимата премия по сключен застрахователен договор до 35%.

Клиентите на ЗД “БУЛ ИНС” АД, избрали този продукт,  трябва да знаят е, че при завеждане на щета в следствие на настъпило  застрахователно събитие по условията на сключената застрахователна  полица, намалената с авансовия бонус за липса на щети застрахователна премия, се коригира до размера на основната премия, като разликата  става дължима и се заплаща от клиента.

Документи и изисквания

При сключване на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от регистрационния талон на автомобила. При новозакупени автомобили от официален вносител, освен копие от талона, се изисква и копие от фактурата за закупуване.

При сключване и по време на срока на застраховката се изисква МПС-то да има валиден талон (удостоверение) за технически преглед. Моля, следете за валидността му, тъй като при настъпване на застрахователно събитие, застрахователят го изисква и може да откаже обезщетение при липсата на валиден талон за технически преглед.

Застрахователят изисква автомобилът да бъде снабден с работеща звукова аларма.

След сключване на полицита е нужно да се направи оглед на МПС-то от застрахователя.

Цена

Цената на застраховка Автокаско се калкулира индивидуално и се базира на вида и оценката на автомобила, покритите рискове и допълнителното му оборудване. Можете да я заплатите еднократно или на 2,3 или 4 вноски. Плащането на вноски обикновено не оскъпява цената на застраховката.

Част от отстъпките, които получавате могат да бъдат за нов клиент в дадена застрахователна компания, еднократно плащане на премията, подновяване без щети, наличие на застраховка Гражданска отговорност в същата компания.

Можете да използване нашата форма за запитване и в кратък срок ще получите индивидуална оферта от нас.